Kärkkäälän Nuorisoseura

Kärkkäälän Nuorisoseura - kyläkulttuurin vaalimista yli 80 vuotta

Kärkkäälän Nuorisoseura on perustettu Saksalansaaressa koululla 2.12.1917. Aiemmin syyskuussa oltiin Korholassa nimetty neljän hengen suuruinen " toimeen paneva komitea" , jonka tehtäväksi jäi valmistella Kärkkäälän Nuorisoseuran säännöt. Mistään asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene tuon toimeen panevan komitean kokoonpanoa. Nuorisoseuran toiminta pääsi toden teolla kunnolla käyntiin vuoden 1919 aikana Kansalaissodan päättymisen jälkeen. Pidettiin kuukausikokouksia, joissa esitettiin runoja, soittoa, laulua, esitelmiä ja kirjoituksia. Kokoontumispaikkoina olivat kylän talot. Kokoontumisia pidettiin laajalla alueella Pesiäissalmelta Hänniskylän Kupariin saakka.

Henkistä kilvoittelua ja talkoohenkeä

Vuonna 1921 innokkaat nuorisoseuralaiset saivat idean tallentaa kylän asukkaita, maisemia ja taloja valokuvaamalla. Saatiin aikaan arvokas kuvakokoelma, mikä käsitti yhteensä 56 kuvaa. Tämä arvokas kokoelma ja ajankuvaus on tällä hetkellä arkistoituna Keski-Suomen museossa. Runoja, lauluja ja esitelmiä esitettiin edelleen, mutta 1920-luvulla pääsi vauhtiin myös näytelmätoiminta, jota kesti vakituisesti aina 1960-luvulle saakka. Seura julkaisi myös omaa Lopinat -lehteä aivan 1920 luvun alusta alkaen. Myöhemmin lehteä julkaistiin myös nimellä Heräte. Sitä toimitettiin yhtäjaksoisesti pienien taukojen tahdittamana 1930-luvun puoliväliin saakka. Lehdet ovat tallessa seuran omassa arkistossa.

Uusi vaihe seuran toiminnassa koitti v. 1932, kun kylän yhdistysten ( NS, Suojeluskunta ja Lotta Svärd ) yhteinen toimitalo - seurojentalo - valmistui. Päästiin viimein oman katon alle, ja vakituiset kokoontumiset taloissa eri puolilla kyläkuntaa ja Kynsivettä päättyivät. Alkuvuosikymmenien toiminnassa huomioitavaa oli se, kuinka kansalaisten sivistystason kohottamista pidettiin tärkeänä. Myös raittiutta ja terveellisiä elämäntapoja arvostettiin. Nämä arvot yhdistettynä huikeaan talkoohenkeen loivat seuran toiminnallisen kivijalan.

Urheilua ja tapahtumia

Urheilu on kuulunut monissa eri muodoissaan seuran toimintaan. Alkuvuosikymmeninä pesäpallo, hiihto ja yleisurheilu oli varsinkin kylän nuorten miesten aktiivilajeja. Siihen aikaan pidettiin hevoskilpailuja ja juhlittiin juhannusaattoa koko kylän voimin. Tuota aattoa, yötöntä yötä vietettiin Pesiäissalmen sillan pielessä aina vuodesta _________1950-luvun loppupuolelle saakka. Kokko poltettiin ja tanssittiin sillan pieleen rakennetulla lavalla ja jopa sillalla.

1960- luvulla virisi voimakkaana voimistelu ja tanhuharrastus. Nuoria näiden harrastusten pariin innostivat aktiiviset keskusseura toimijat, Mirkku ja Tarmo Kallio. Esiintymiset laajenivat maakuntajuhlille saakka. 70- luvullakin vielä tanhuttiin oman kylän tapahtumissa. Uutuutena bingo sai vähän aikaa jalansijaa seuran toiminnassa ja 80- luvulla pöytätennis ja lentopallo. Kylätapahtumia on sitten vietetty mm. Saksalansaaren soutujen ja rantakalailtojen merkeissä.

Nuorisoseura on edelleenkin kylän aktiivisin järjestö toiminnan ja tapahtumien tuottajana.

Huikein uurastus oli nuorisoseurantalon täysremontti, joka toteutettiin EU- hankkeella alkaen 2003 vuonna.

Tällä hetkellä seuran puheenjohtajana toimii Matti Korhonen. Johtokuntaan kuuluvat lisäksi Eero Mäkelä ( sihteeri), Irina Pynnönen ( Vpj), Irja Manninen, Olli Pöyhönen, Pia Pynnönen, Eero Siikki, Marja Markamo ja Riitta Silvast.